Bible21Deuteronomium23,2

Deuteronomium 23:2

Do Hos­po­di­nova shro­máždění ne­smí vejít muž s roz­drceným nebo uříz­nutým při­ro­zením.


Verš v kontexte

1 Nikdo si ne­smí vzít manželku svého otce – tím by zne­u­ctil svého ot­ce. 2 Do Hos­po­di­nova shro­máždění ne­smí vejít muž s roz­drceným nebo uříz­nutým při­ro­zením. 3 Do Hos­po­di­nova shro­máždění ne­smí vejít bastard. Ani jeho desáté poko­lení ne­ve­jde do Hos­po­di­nova shro­máždění.

späť na Deuteronomium, 23

Príbuzné preklady Roháček

2 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho syn ne­poc­tivej lože, ani desiate po­kolenie mu ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho.

Evanjelický

2 Nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho, kto má rozm­liaždené po­hlav­né ús­troje a zmr­začený mužs­ký úd.

Ekumenický

2 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de nik, kto má rozm­liaždený semen­ník alebo od­rezaný po­hlav­ný úd.

Bible21

2 Do Hos­po­di­nova shro­máždění ne­smí vejít muž s roz­drceným nebo uříz­nutým při­ro­zením.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček