Bible21Deuteronomium22,6

Deuteronomium 22:6

Když cestou na­razíš na ptačí hníz­do (ať už na stro­mě nebo na ze­mi) s matkou sedící na ptáča­tech či vej­cích, ne­ber matku i s mladý­mi.


Verš v kontexte

5 Že­na se ne­smí ob­lé­kat jako muž ani muž jako že­na. Kdoko­li to dělá, je Hos­po­di­nu, tvé­mu Bo­hu, ohavný! 6 Když cestou na­razíš na ptačí hníz­do (ať už na stro­mě nebo na ze­mi) s matkou sedící na ptáča­tech či vej­cích, ne­ber matku i s mladý­mi. 7 Mladé si smíš vzít, ale matku mu­síš pustit, aby se ti ve­dlo šťastně a byl jsi dlouho živ.

späť na Deuteronomium, 22

Príbuzné preklady Roháček

6 Keby sa na­hodilo vtáčie hniez­do pred tebou na ces­te, na jakom­koľvek strome alebo na zemi, v ktorom by boly mláďatá alebo vaj­cia, a mat­ka by sedela na mláďatách alebo na vaj­ciach, ne­vez­meš mat­ky s mladými.

Evanjelický

6 Keby si ces­tou našiel pred sebou vtáčie hniez­do na strome alebo na zemi s mláďatami alebo vaj­cami, a keby mat­ka sedela na mláďatách alebo na vaj­ciach, ne­vyber mat­ku i s mláďatami.

Ekumenický

6 Keby si ces­tou náhod­ne uvidel na strome alebo na zemi vtáčie hniez­do s mláďatami alebo vajíčkami a mat­ka by sedela na mláďatách alebo na vajíčkach, ne­vez­meš mat­ku s mláďatami.

Bible21

6 Když cestou na­razíš na ptačí hníz­do (ať už na stro­mě nebo na ze­mi) s matkou sedící na ptáča­tech či vej­cích, ne­ber matku i s mladý­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček