Bible21Deuteronomium22,29

Deuteronomium 22:29

dá ten muž její­mu otci pa­desát še­ke­lů stříb­ra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zne­u­ctil ji, a tak ji po ce­lý svůj život ne­smí pro­pustit.


Verš v kontexte

27 Byla pře­ce na poli – za­snou­bená dívka křiče­la, ale ne­byl tam nikdo, kdo by ji za­chránil. 28 Když někdo po­tká dívku, pannu, která není za­snou­bená, znásilní ji a vy­spí se s ní, pak, bu­dou-li přistiženi, 29 dá ten muž její­mu otci pa­desát še­ke­lů stříb­ra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zne­u­ctil ji, a tak ji po ce­lý svůj život ne­smí pro­pustit.

späť na Deuteronomium, 22

Príbuzné preklady Roháček

29 vtedy dá muž, ktorý ležal s ňou, ot­covi diev­ky päťdesiat šek­lov striebra, a bude mu ženou, za to, že ju ponížil, nebude ju môcť po­slať preč po všet­ky svoje dni.

Evanjelický

29 vtedy dá muž, ktorý s ňou spal, ot­covi devy päťdesiat striebor­ných a bude mu ženou pre­to, že ju zne­uc­til. Ne­smie ju ni­kdy pre­pus­tiť.

Ekumenický

29 muž, ktorý s ňou súložil, dá ot­covi devy päťdesiat striebor­ných a bude mu ženou, lebo ju zne­uc­til. Ne­smie ju ni­kdy pre­pus­tiť.

Bible21

29 dá ten muž její­mu otci pa­desát še­ke­lů stříb­ra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zne­u­ctil ji, a tak ji po ce­lý svůj život ne­smí pro­pustit.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček