Bible21Deuteronomium22,24

Deuteronomium 22:24

vy­veď­te oba k městské bráně a uka­menuj­te je k smrti – dívku pro­to, že ve městě nekřiče­la, a muže pro­to, že zne­u­ctil snou­benku svého bližního. Od­straň ze svého stře­du zlo!


Verš v kontexte

23 Když někdo ve městě po­tká dívku, pannu za­snou­benou jiné­mu muži, a vy­spí se s ní, 24 vy­veď­te oba k městské bráně a uka­menuj­te je k smrti – dívku pro­to, že ve městě nekřiče­la, a muže pro­to, že zne­u­ctil snou­benku svého bližního. Od­straň ze svého stře­du zlo! 25 Když někdo po­tká za­snou­benou dívku venku na po­li, znásilní ji a vy­spí se s ní, pak ať zemře jen ten muž.

späť na Deuteronomium, 22

Príbuzné preklady Roháček

24 vtedy vy­vediete obi­dvoch ku bráne toho mes­ta a uhádžete ich kamením a zo­mrú, diev­ku pre­to, že nek­ričala súc v mes­te, a muža pre­to, že ponížil ženu svoj­ho blížneho, a tedy odpraceš také zlo zo svoj­ho stredu.

Evanjelický

24 vtedy ich oboch vy­veďte k bráne toho mes­ta a ukameňuj­te ich na sm­rť: diev­ku za to, že ne­volala do mes­ta o po­moc, a muža za to, že zne­uc­til ženu svoj­ho blížneho. Tak od­stráň zlo zo svoj­ho pro­stredia!

Ekumenický

24 obi­dvoch vy­veďte k bráne mes­ta a ukameňuj­te; devu pre­to, že ne­volala v meste o pomoc a muža pre­to, že zne­uc­til snúbenicu svoj­ho blížneho. Tak od­strániš zlo spomedzi seba.

Bible21

24 vy­veď­te oba k městské bráně a uka­menuj­te je k smrti – dívku pro­to, že ve městě nekřiče­la, a muže pro­to, že zne­u­ctil snou­benku svého bližního. Od­straň ze svého stře­du zlo!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček