Bible21Deuteronomium22,1

Deuteronomium 22:1

Když uvi­díš bloudícího býka či ovci svého bra­t­ra, ne­buď lhos­tejný, ale po­ctivě je přiveď své­mu brat­ru zpět.


Verš v kontexte

1 Když uvi­díš bloudícího býka či ovci svého bra­t­ra, ne­buď lhos­tejný, ale po­ctivě je přiveď své­mu brat­ru zpět. 2 Pokud tvůj bra­tr ne­byd­lí po­blíž ane­bo ho ne­znáš, přiveď to zvíře k sobě do­mů, ať u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bra­tr ne­bu­de ptát. Teh­dy mu je vrátíš. 3 To­též uděláš s jeho os­lem, s jeho pláštěm a s čímko­li, co se tvé­mu brat­ru ztra­ti­lo. Když to na­jdeš, ne­smíš být lhos­tejný.

späť na Deuteronomium, 22

Príbuzné preklady Roháček

1 Keby si videl blúdiť vola svoj­ho brata alebo jeho dobytča, ne­skryješ sa pred nimi, ale do­is­ta ich do­vedieš zpät svoj­mu bratovi.

Evanjelický

1 Keby si videl blúdiaceho vola alebo ovcu svoj­ho brata, ne­odop­ri im po­moc, ale určite ich pri­veď späť svoj­mu bratovi.

Ekumenický

1 Ak uvidíš blúdiace dobytča alebo ovcu svoj­ho brata, ne­prej­di pop­ri nich bez po­všim­nutia, ale určite ich pri­veď späť svoj­mu bratovi.

Bible21

1 Když uvi­díš bloudícího býka či ovci svého bra­t­ra, ne­buď lhos­tejný, ale po­ctivě je přiveď své­mu brat­ru zpět.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček