Bible21Deuteronomium20,20

Deuteronomium 20:20

Smíš zničit jen ty stro­my, o kterých víš, že nene­sou ovo­ce. Ta­kové smíš kácet a stavět z nich ob­léhací za­řízení, dokud město, které s te­bou bo­juje, ne­padne.


Verš v kontexte

18 Ji­nak by vás uči­li jednat pod­le svých ohavných způsobů, ji­mž se od­dávají kvů­li svým bo­hům, a vy bys­te hřeši­li pro­ti Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. 19 Bu­deš-li ve vál­ce něk­teré město dlouho ob­léhat, aby ses jej zmo­cnil, nenič jeho stro­my; ne­do­tkni se jich se­ke­rou. Jis­tě, můžeš z nich jíst, ale ne­smíš je vy­kácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před te­bou ute­kl za hrad­bu? 20 Smíš zničit jen ty stro­my, o kterých víš, že nene­sou ovo­ce. Ta­kové smíš kácet a stavět z nich ob­léhací za­řízení, dokud město, které s te­bou bo­juje, ne­padne.

späť na Deuteronomium, 20

Príbuzné preklady Roháček

20 Avšak strom, ktorý znáš, že nie je ovoc­ným stromom, môžeš zkaziť a vy­ťať a vy­stavíš si baštu proti mes­tu, ktoré bojuje s tebou, do­kiaľ si ho ne­pod­maníš.

Evanjelický

20 Len strom, o ktorom vieš, že nie je ovoc­ným stromom, môžeš zničiť a vy­rúbať a vy­staviť si z neho opev­nenie proti mes­tu, ktoré bojuje proti tebe - kým sa ho ne­zmoc­níš.

Ekumenický

20 Len stromy, o ktorých vieš, že nie sú ovoc­né, môžeš ničiť a rúbať, aby si z nich po­stavil, čo po­trebuješ na ob­liehanie, kým sa ne­zmoc­níš mes­ta, ktoré bojuje proti tebe.

Bible21

20 Smíš zničit jen ty stro­my, o kterých víš, že nene­sou ovo­ce. Ta­kové smíš kácet a stavět z nich ob­léhací za­řízení, dokud město, které s te­bou bo­juje, ne­padne.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček