Bible21Deuteronomium20,19

Deuteronomium 20:19

Bu­deš-li ve vál­ce něk­teré město dlouho ob­léhat, aby ses jej zmo­cnil, nenič jeho stro­my; ne­do­tkni se jich se­ke­rou. Jis­tě, můžeš z nich jíst, ale ne­smíš je vy­kácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před te­bou ute­kl za hrad­bu?


Verš v kontexte

18 Ji­nak by vás uči­li jednat pod­le svých ohavných způsobů, ji­mž se od­dávají kvů­li svým bo­hům, a vy bys­te hřeši­li pro­ti Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. 19 Bu­deš-li ve vál­ce něk­teré město dlouho ob­léhat, aby ses jej zmo­cnil, nenič jeho stro­my; ne­do­tkni se jich se­ke­rou. Jis­tě, můžeš z nich jíst, ale ne­smíš je vy­kácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před te­bou ute­kl za hrad­bu? 20 Smíš zničit jen ty stro­my, o kterých víš, že nene­sou ovo­ce. Ta­kové smíš kácet a stavět z nich ob­léhací za­řízení, dokud město, které s te­bou bo­juje, ne­padne.

späť na Deuteronomium, 20

Príbuzné preklady Roháček

19 Keby si ob­liehal nie­ktoré mes­to za dl­hý čas bojujúc proti ne­mu, aby si ho zau­jal, nez­kazíš jeho stromov tým, že by si ich po­vytínal sekerou, lebo z nich budeš jesť a pre­to ich ne­vysekáš. Lebo veď či je poľný strom človek, aby vošiel pred tebou do ohrady?

Evanjelický

19 Ak budeš nejaké mes­to ob­liehať dl­hý čas a budeš bojovať proti ne­mu, aby si sa ho zmoc­nil, ne­vyrúb jeho stromy, lebo budeš z nich jesť; pre­to ich ne­vyrúb. Veď či je poľný strom človekom, aby si ho ob­liehal?

Ekumenický

19 Ak budeš nie­ktoré mes­to ob­liehať dl­hší čas a zmoc­níš sa ho, ne­znič jeho stromy a ne­vytínaj ich sekerou; veď z nich budeš jesť. Pre­to ich ne­vyrubuj! Je azda ovoc­ný strom človekom, aby si ho ob­liehal?

Bible21

19 Bu­deš-li ve vál­ce něk­teré město dlouho ob­léhat, aby ses jej zmo­cnil, nenič jeho stro­my; ne­do­tkni se jich se­ke­rou. Jis­tě, můžeš z nich jíst, ale ne­smíš je vy­kácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před te­bou ute­kl za hrad­bu?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček