Bible21Deuteronomium20,12

Deuteronomium 20:12

Pokud však tvou nabídku ne­při­jmou a za­čnou s te­bou bo­jovat, ob­leh­ni je,


Verš v kontexte

11 Pokud nabídnutý mír při­jmou a otevřou ti, pak vše­chen lid, který tam bu­de, podrob nu­ceným pracím a bu­dou ti sloužit. 12 Pokud však tvou nabídku ne­při­jmou a za­čnou s te­bou bo­jovat, ob­leh­ni je, 13 a až je Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­dá do tvých ru­kou, po­bij ostřím meče všech­ny, kdo tam bu­dou mužského po­hlaví.

späť na Deuteronomium, 20

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale keby ne­učinilo s tebou po­koja a pus­tilo by sa s tebou do boja, vtedy ho obľah­neš.

Evanjelický

12 Ak sa však s tebou po­koj­ne nedohod­ne a pus­tí sa s tebou do boja, ob­kľúč ho,

Ekumenický

12 Ak s tvojím mierovým ná­vr­hom ne­sú­hlasí a pus­tí sa s tebou do boja, obľah­ni ho.

Bible21

12 Pokud však tvou nabídku ne­při­jmou a za­čnou s te­bou bo­jovat, ob­leh­ni je,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček