Bible21Deuteronomium20,10

Deuteronomium 20:10

Když při­táh­neš k měs­tu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír.


Verš v kontexte

9 Teprve když správ­cové dokončí svou řeč k li­du, po­staví do jeho če­la ve­li­te­le od­dílů. 10 Když při­táh­neš k měs­tu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír. 11 Pokud nabídnutý mír při­jmou a otevřou ti, pak vše­chen lid, který tam bu­de, podrob nu­ceným pracím a bu­dou ti sloužit.

späť na Deuteronomium, 20

Príbuzné preklady Roháček

10 Keď sa pri­blížiš k nie­ktorému mes­tu, aby si bojoval proti ne­mu, ponúk­neš mu po­koj.

Evanjelický

10 Keď sa pri­blížiš k nie­ktorému mes­tu, aby si bojoval proti ne­mu, vy­zvi ho k mieru.

Ekumenický

10 Keď sa pri­blížiš k niektorému mes­tu, aby si ho dobyl, ponúk­ni mu mier.

Bible21

10 Když při­táh­neš k měs­tu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček