Bible21Deuteronomium20,1

Deuteronomium 20:1

Když vy­táh­neš do boje pro­ti svým ne­přá­te­lům a uvi­díš koně, vozy a více li­du, než máš sám, ne­boj se jich, ne­boť s te­bou je Hos­po­din, tvůj Bůh, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta.


Verš v kontexte

1 Když vy­táh­neš do boje pro­ti svým ne­přá­te­lům a uvi­díš koně, vozy a více li­du, než máš sám, ne­boj se jich, ne­boť s te­bou je Hos­po­din, tvůj Bůh, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta. 2 Než půjdete do bitvy, přistoupí kněz a pro­mluví k li­du: 3 „S­lyš, Iz­rae­li! Dnes jdete do boje pro­ti svým ne­přá­te­lům. Ne­buď­te malo­my­s­lní, ne­boj­te se ani ne­děs­te – neměj­te z nich strach.

späť na Deuteronomium, 20

Príbuzné preklady Roháček

1 Keď vy­j­deš do voj­ny proti svoj­mu ne­priateľovi a uvidíš kone, vozy a ľud, ktorého bude viac ako teba, nebudeš sa ich báť, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je s tebou, ktorý ťa vy­viedol hore z Egypt­skej zeme.

Evanjelický

1 Keď vy­tiah­neš do voj­ny proti svoj­mu ne­priateľovi a zbadáš kone, vozy a ľud počet­nejší ako ty, neboj sa ich, lebo s tebou je Hos­podin, tvoj Boh, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta.

Ekumenický

1 Keď pôj­deš do boja proti svojim ne­priateľom a uvidíš kone, vozy a ľud počet­nejší než si ty, neboj sa, pre­tože s tebou je Hos­podin, tvoj Boh, ktorý ťa vy­viedol z Egypta.

Bible21

1 Když vy­táh­neš do boje pro­ti svým ne­přá­te­lům a uvi­díš koně, vozy a více li­du, než máš sám, ne­boj se jich, ne­boť s te­bou je Hos­po­din, tvůj Bůh, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček