Bible21Deuteronomium2,24

Deuteronomium 2:24

„Vzhů­ru! Jdě­te dál a pře­kroč­te po­tok Arnon! Po­hleď, dal jsem do tvé ruky cheš­bon­ského krále, Emo­rej­ce Si­cho­na, i jeho zem. Za­čni ji ob­sazovat, dej se s ním do bo­je!


Verš v kontexte

23 Avij­ce, byd­lící v osadách v oko­lí Ga­zy, zase vy­hla­di­li Kaftorští. Ti přiš­li z Kré­ty a usa­di­li se na je­jich místě.) 24 „Vzhů­ru! Jdě­te dál a pře­kroč­te po­tok Arnon! Po­hleď, dal jsem do tvé ruky cheš­bon­ského krále, Emo­rej­ce Si­cho­na, i jeho zem. Za­čni ji ob­sazovat, dej se s ním do bo­je! 25 Dnes za­čínám na náro­dy pode vším ne­bem pouštět strach a hrů­zu z te­be. Až o to­bě us­lyší, bu­dou se před te­bou třást a chvět se úzkostí.“

späť na Deuteronomium, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 Tedy vstaňte, rušaj­te sa a prej­dite cez po­tok Ar­non! Hľaďže, dal som do tvojej ruky Síchona, kráľa Chešbona, Amoreja, i jeho zem. Začni, zauj­mi a vy­zvúc ho pus­ti sa s ním do boja.

Evanjelický

24 Po­ber­te sa, daj­te sa na ces­tu a prej­dite cez rieku Ar­nón! Hľa, vy­dal som ti do rúk Amorej­ca Síchóna, chešbón­skeho kráľa, i jeho krajinu! Začni ju dobýjať a pusť sa s ním do voj­ny!

Ekumenický

24 Vstaňte teda, vy­j­dite a pre­kročte po­tok Ar­nón! Po­zri, vy­dal som ti do rúk Amorejčana, Síchončana, chešbón­skeho kráľa aj jeho krajinu. Začni ju ob­sadzovať a bojuj s ním!

Bible21

24 „Vzhů­ru! Jdě­te dál a pře­kroč­te po­tok Arnon! Po­hleď, dal jsem do tvé ruky cheš­bon­ského krále, Emo­rej­ce Si­cho­na, i jeho zem. Za­čni ji ob­sazovat, dej se s ním do bo­je!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček