Bible21Deuteronomium18,6

Deuteronomium 18:6

Kterýko­li levi­ta smí ode­jít z tvého měs­ta (ať už byd­lel v Iz­rae­li kde­ko­li) na místo, které vy­vo­lil Hos­po­din. Smí ode­jít, kdyko­li se mu za­chce.


Verš v kontexte

5 Jeho si to­tiž Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lil ze všech tvých kmenů, aby po všech­ny dny stál se svý­mi syny ve službě v Hos­po­di­nově jménu. 6 Kterýko­li levi­ta smí ode­jít z tvého měs­ta (ať už byd­lel v Iz­rae­li kde­ko­li) na místo, které vy­vo­lil Hos­po­din. Smí ode­jít, kdyko­li se mu za­chce. 7 Bude sloužit ve jménu Hos­po­di­na, svého Bo­ha, tak jako jeho ostatní bratři levi­té, kteří tam sto­jí před Hos­po­di­nem.

späť na Deuteronomium, 18

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď prij­de Levita z nie­ktorej z tvojich brán, od­kiaľkoľvek z Iz­raela, kde po­hos­tíni, a prij­de s celou žiadosťou svojej duše na mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin,

Evanjelický

6 A keď príde Lévíjec z nie­ktorého tvoj­ho mes­ta, od­kiaľkoľvek z Iz­raela, kde žije, keď príde s veľkou žiadosťou svojej duše k mies­tu, ktoré si vy­volí Hos­podin,

Ekumenický

6 Ak levita, ktorý býva v niektorom z tvojich miest kdekoľvek v Izraeli, príde s veľkou túžbou na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin,

Bible21

6 Kterýko­li levi­ta smí ode­jít z tvého měs­ta (ať už byd­lel v Iz­rae­li kde­ko­li) na místo, které vy­vo­lil Hos­po­din. Smí ode­jít, kdyko­li se mu za­chce.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček