Bible21Deuteronomium18,16

Deuteronomium 18:16

Přes­ně to jsi žádal od Hos­po­di­na, svého Bo­ha, na Orébu v den shro­máždění, když jsi říkal: „Ať už nes­lyším hlas Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a ne­vi­dím ten ve­liký oheň – ji­nak zemřu!“


Verš v kontexte

15 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti zpro­střed tvých bra­trů vzbudí pro­roka, jako jsem já – toho po­s­lou­chej­te. 16 Přes­ně to jsi žádal od Hos­po­di­na, svého Bo­ha, na Orébu v den shro­máždění, když jsi říkal: „Ať už nes­lyším hlas Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a ne­vi­dím ten ve­liký oheň – ji­nak zemřu!“ 17 Teh­dy mi Hos­po­din ře­kl: „Dobře to po­vědě­li.

späť na Deuteronomium, 18

Príbuzné preklady Roháček

16 všet­ko tak, ako si si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Horebe v deň shromaždenia hovoriac: Nech už ne­počúvam viacej hlasu Hos­podina, svoj­ho Boha, ani nech už viacej ne­vidím tohoto veľkého ohňa, aby som nezom­rel.

Evanjelický

16 cel­kom tak, ako si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Chórebe, v deň zhromaždenia, keď si hovoril: Nech viac ne­počujem hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, ani nech viac ne­vidím ten­to veľký oheň, aby som nezom­rel.

Ekumenický

16 Bude to tak, ako si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Horebe v deň zhromaždenia, keď si vravel: Kiež už ne­počujem hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a ne­vidím už ten veľký oheň, aby som nezom­rel.

Bible21

16 Přes­ně to jsi žádal od Hos­po­di­na, svého Bo­ha, na Orébu v den shro­máždění, když jsi říkal: „Ať už nes­lyším hlas Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a ne­vi­dím ten ve­liký oheň – ji­nak zemřu!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček