Bible21Deuteronomium18,15

Deuteronomium 18:15

Hos­po­din, tvůj Bůh, ti zpro­střed tvých bra­trů vzbudí pro­roka, jako jsem já – toho po­s­lou­chej­te.


Verš v kontexte

14 Náro­dy, které ovládneš, to­tiž po­s­lou­chají jasnovid­ce a věšt­ce, ale to­bě to Hos­po­din, tvůj Bůh, ne­do­pouští. 15 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti zpro­střed tvých bra­trů vzbudí pro­roka, jako jsem já – toho po­s­lou­chej­te. 16 Přes­ně to jsi žádal od Hos­po­di­na, svého Bo­ha, na Orébu v den shro­máždění, když jsi říkal: „Ať už nes­lyším hlas Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a ne­vi­dím ten ve­liký oheň – ji­nak zemřu!“

späť na Deuteronomium, 18

Príbuzné preklady Roháček

15 Hos­podin, tvoj Bôh, ti vzbudí proroka z tvoj­ho stredu, zpomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať,

Evanjelický

15 Hos­podin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvoj­ho pro­stredia, spomedzi tvojich bratov; toho po­slúchaj­te -

Ekumenický

15 Hos­podin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka, ako som ja, spomedzi vás, z tvojich bratov. Toho po­slúchaj­te.

Bible21

15 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti zpro­střed tvých bra­trů vzbudí pro­roka, jako jsem já – toho po­s­lou­chej­te.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček