Bible21Deuteronomium13,9

Deuteronomium 13:9

Ne­svo­luj a ne­po­s­lou­chej ho! Ne­smíš se nad ním sli­tovat a ušetřit jej. Ne­smíš ho krýt,


Verš v kontexte

8 to­tiž něk­teré­mu z bo­hů okolních národů, blízkých či vzdálených, z jedno­ho kon­ce svě­ta či z druhého). 9 Ne­svo­luj a ne­po­s­lou­chej ho! Ne­smíš se nad ním sli­tovat a ušetřit jej. Ne­smíš ho krýt, 10 mu­síš ho po­pravit. Sám na něj vztáh­neš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připo­jí vše­chen lid.

späť na Deuteronomium, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale do­is­ta ho za­biješ bez milosti. Tvoja ruka bude pr­vá, k­torá siah­ne na neho, aby ho za­bila a po­tom ruka všet­kého ľudu.

Evanjelický

9 ne­povoľuj mu ani ho ne­pos­lúchaj, ani tvoje oko nech sa nezľutuje nad ním, ne­maj s ním súcit ani ho nek­ry,

Ekumenický

9 ne­pod­voľ sa mu ani ho ne­počúvaj a nech sa nad ním nezľutuje ani tvoje oko. Nebudeš mať s ním súcit ani ho nebudeš skrývať.

Bible21

9 Ne­svo­luj a ne­po­s­lou­chej ho! Ne­smíš se nad ním sli­tovat a ušetřit jej. Ne­smíš ho krýt,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček