Bible21Deuteronomium13,11

Deuteronomium 13:11

Uka­menuj ho k smrti – vž­dyť tě chtěl od­trh­nout od Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta, z domu ot­ro­ctví!


Verš v kontexte

10 mu­síš ho po­pravit. Sám na něj vztáh­neš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připo­jí vše­chen lid. 11 Uka­menuj ho k smrti – vž­dyť tě chtěl od­trh­nout od Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta, z domu ot­ro­ctví! 12 Až o tom us­lyší vše­chen Iz­rael, při­jde na ně bázeň a už nikdy ve tvém stře­du podobné zlo ne­spá­chají.

späť na Deuteronomium, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 A počuje to celý Iz­rael, a budú sa báť a ne­urobia viacej nijakej takej zlej veci v tvojom strede.

Evanjelický

11 Ukameňuj ho až na sm­rť, lebo ťa chcel zviesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva.

Ekumenický

11 Ukameňuješ ho, pre­tože ťa chcel od­viesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypta, z domu ot­roc­tva.

Bible21

11 Uka­menuj ho k smrti – vž­dyť tě chtěl od­trh­nout od Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta, z domu ot­ro­ctví!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček