Bible21Deuteronomium13,1

Deuteronomium 13:1

Peč­livě do­držuj­te vše, co vám přikazu­ji – nic k tomu ne­při­dávej­te ani z toho ne­u­bírej­te.


Verš v kontexte

1 Peč­livě do­držuj­te vše, co vám přikazu­ji – nic k tomu ne­při­dávej­te ani z toho ne­u­bírej­te. 2 Ve tvém stře­du by se mohl ob­jevit pro­rok nebo vy­k­la­dač snů a nabízet ti nějaké zna­mení či div 3 se slovy: „Po­jď­me následovat cizí bo­hy“ (které jsi ne­po­znal) „a sloužit jim!“ Teh­dy, i kdy­by se stalo to zna­mení či div, o kterém ti říkal,

späť na Deuteronomium, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Keby po­vs­tal v tvojom strede prorok alebo niek­to taký, komu by sa sníval sen, a dal by ti nejaké znamenie alebo nejaký zá­zrak,

Evanjelický

1 Všet­ko, čo vám pri­kazujem, usilov­ne plňte, nič k tomu ne­pridávaj­te, ani z toho ne­uberaj­te!

Ekumenický

1 Všet­ko, čo vám pri­kazujem, starost­livo do­držiavaj­te, nič k tomu ne­pridávaj­te ani z toho ne­uberaj­te.

Bible21

1 Peč­livě do­držuj­te vše, co vám přikazu­ji – nic k tomu ne­při­dávej­te ani z toho ne­u­bírej­te.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček