Bible21Deuteronomium11,7

Deuteronomium 11:7

Vy sami jste na vlastní oči vi­dě­li ce­lé to ve­liké Hos­po­di­novo dílo, které vy­ko­nal.


Verš v kontexte

6 i to, co uči­nil Dátanovi a Abi­ra­movi, synům Eli­a­ba, syna Ru­benova – země otevře­la ús­ta a po­hl­ti­la je, je­jich ro­di­ny, je­jich sta­ny i všech­no živé, co šlo za ni­mi! 7 Vy sami jste na vlastní oči vi­dě­li ce­lé to ve­liké Hos­po­di­novo dílo, které vy­ko­nal. 8 Pro­to do­držuj­te všech­na přikázání, která vám dnes udílím. Pak bu­dete mít sílu vejít a ob­sa­dit zem, kte­rou při­chází­te ob­sa­dit,

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo vaše vlast­né oči to boly, k­toré to videly všet­ky tie veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré činil.

Evanjelický

7 Lebo na vlast­né oči ste videli všet­ky veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré konal.

Ekumenický

7 Lebo na vlast­né oči ste videli všet­ky veľké skut­ky, ktoré Hos­podin konal.

Bible21

7 Vy sami jste na vlastní oči vi­dě­li ce­lé to ve­liké Hos­po­di­novo dílo, které vy­ko­nal.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček