Bible21Deuteronomium11,5

Deuteronomium 11:5

co s vá­mi či­nil na pouš­ti, než jste do­razi­li sem,


Verš v kontexte

4 Vy ví­te, co Hos­po­din udělal s egyptským voj­s­kem, s jeho koni i vozy – jak ty pronásledova­te­le za­plavil voda­mi Rudého moře, a tak je vy­hu­bil. Až dodnes si pa­ma­tujete, 5 co s vá­mi či­nil na pouš­ti, než jste do­razi­li sem, 6 i to, co uči­nil Dátanovi a Abi­ra­movi, synům Eli­a­ba, syna Ru­benova – země otevře­la ús­ta a po­hl­ti­la je, je­jich ro­di­ny, je­jich sta­ny i všech­no živé, co šlo za ni­mi!

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

5 a budete znať i to, čo vám činil na púšti, do­kiaľ ste ne­prišli na toto mies­to,

Evanjelický

5 čo vám robil na púšti až po váš príchod na toto mies­to,

Ekumenický

5 čo vám urobil na púšti, kým ste prišli na toto mies­to,

Bible21

5 co s vá­mi či­nil na pouš­ti, než jste do­razi­li sem,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček