Bible21Deuteronomium11,32

Deuteronomium 11:32

peč­livě do­držuj­te všech­na us­tano­vení a pravi­dla, která vám dnes předkládám.


Verš v kontexte

30 (Obě jsou za Jordánem, kus ces­ty směrem na západ, v zemi Kananej­ců byd­lících na pláni pro­ti Gilgalu po­blíž háje Mo­re.) 31 Chys­tá­te se pře­kročit Jordán a ob­sa­dit zem, kte­rou vám dává Hos­po­din, váš Bůh. Až ji ob­sadí­te a usadí­te se v ní, 32 peč­livě do­držuj­te všech­na us­tano­vení a pravi­dla, která vám dnes předkládám.

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

32 A tedy budete hľadieť, aby ste činili všet­ky ustanovenia a súdy, ktoré vám ja pred­kladám dnes.

Evanjelický

32 usiluj­te sa pl­niť ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.

Ekumenický

32 starost­livo za­chovávaj­te všet­ky ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.

Bible21

32 peč­livě do­držuj­te všech­na us­tano­vení a pravi­dla, která vám dnes předkládám.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček