Bible21Deuteronomium11,31

Deuteronomium 11:31

Chys­tá­te se pře­kročit Jordán a ob­sa­dit zem, kte­rou vám dává Hos­po­din, váš Bůh. Až ji ob­sadí­te a usadí­te se v ní,


Verš v kontexte

30 (Obě jsou za Jordánem, kus ces­ty směrem na západ, v zemi Kananej­ců byd­lících na pláni pro­ti Gilgalu po­blíž háje Mo­re.) 31 Chys­tá­te se pře­kročit Jordán a ob­sa­dit zem, kte­rou vám dává Hos­po­din, váš Bůh. Až ji ob­sadí­te a usadí­te se v ní, 32 peč­livě do­držuj­te všech­na us­tano­vení a pravi­dla, která vám dnes předkládám.

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

31 Lebo vy prej­dete cez Jor­dán, aby ste vošli zau­jať do dedičs­tva zem, ktorú vám dá Hos­podin, váš Bôh, a zauj­mete ju do dedičs­tva a budete bývať v nej.

Evanjelický

31 Lebo vy prej­dete cez Jor­dán, aby ste vtiah­li a za­brali krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, váš Boh. Keď ju za­beriete a budete v nej bývať,

Ekumenický

31 Chys­táte sa pre­kročiť Jor­dán, aby ste vošli a ob­sadili krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, váš Boh. Keď ju ob­sadíte a budete v nej bývať,

Bible21

31 Chys­tá­te se pře­kročit Jordán a ob­sa­dit zem, kte­rou vám dává Hos­po­din, váš Bůh. Až ji ob­sadí­te a usadí­te se v ní,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček