Bible21Deuteronomium11,3

Deuteronomium 11:3

jeho zna­mení a skutky, které upro­střed Egyp­ta vy­ko­nal na fa­rao­novi a ce­lé jeho ze­mi.


Verš v kontexte

2 Dnešního dne tedy věz­te, že to ne­by­li vaši synové, kdo po­znal a za­žil po­naučení od Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha. To vy zná­te jeho ve­likost, jeho mo­cnou ruku a vztaženou paži, 3 jeho zna­mení a skutky, které upro­střed Egyp­ta vy­ko­nal na fa­rao­novi a ce­lé jeho ze­mi. 4 Vy ví­te, co Hos­po­din udělal s egyptským voj­s­kem, s jeho koni i vozy – jak ty pronásledova­te­le za­plavil voda­mi Rudého moře, a tak je vy­hu­bil. Až dodnes si pa­ma­tujete,

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré činil pro­stred Egyp­ta fara­onovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho zemi,

Evanjelický

3 Jeho znamenia a Jeho skut­ky, ktoré urobil v Egyp­te faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine,

Ekumenický

3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré v Egypte vy­konal faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine,

Bible21

3 jeho zna­mení a skutky, které upro­střed Egyp­ta vy­ko­nal na fa­rao­novi a ce­lé jeho ze­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček