Bible21Deuteronomium11,29

Deuteronomium 11:29

Až tě Hos­po­din, tvůj Bůh, přive­de do země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, bu­deš pronášet požeh­nání na hoře Ge­ri­zim a pro­kletí na hoře Ebal.


Verš v kontexte

28 Pro­kletí – ne­bu­dete-li po­s­lou­chat přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ale sejdete z ces­ty, kte­rou vám dnes přikazu­ji, a vy­dá­te se za cizí­mi bo­hy, které jste ne­po­zna­li. 29 Až tě Hos­po­din, tvůj Bůh, přive­de do země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, bu­deš pronášet požeh­nání na hoře Ge­ri­zim a pro­kletí na hoře Ebal. 30 (Obě jsou za Jordánem, kus ces­ty směrem na západ, v zemi Kananej­ců byd­lících na pláni pro­ti Gilgalu po­blíž háje Mo­re.)

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

29 A stane sa, keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, že dáš požeh­nanie na vr­chu Gerizím a zlorečenie na vr­chu Ébal.

Evanjelický

29 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú ideš za­brať, vy­slov požeh­nanie na vr­chu Gerizím a kliat­bu na vr­chu Ébal.

Ekumenický

29 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú ideš ob­sadiť, budeš dávať požeh­nanie na vr­chu Gerizím a kliat­bu na vr­chu Ébal.

Bible21

29 Až tě Hos­po­din, tvůj Bůh, přive­de do země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, bu­deš pronášet požeh­nání na hoře Ge­ri­zim a pro­kletí na hoře Ebal.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček