Bible21Deuteronomium11,28

Deuteronomium 11:28

Pro­kletí – ne­bu­dete-li po­s­lou­chat přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ale sejdete z ces­ty, kte­rou vám dnes přikazu­ji, a vy­dá­te se za cizí­mi bo­hy, které jste ne­po­zna­li.


Verš v kontexte

27 Požeh­nání – bu­dete-li po­s­lou­chat přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, která vám dnes udílím. 28 Pro­kletí – ne­bu­dete-li po­s­lou­chat přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ale sejdete z ces­ty, kte­rou vám dnes přikazu­ji, a vy­dá­te se za cizí­mi bo­hy, které jste ne­po­zna­li. 29 Až tě Hos­po­din, tvůj Bůh, přive­de do země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, bu­deš pronášet požeh­nání na hoře Ge­ri­zim a pro­kletí na hoře Ebal.

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

28 a zlorečenie, keby ste ne­počúvali na pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, a keby ste vy­bočili z ces­ty, ktorú vám ja pri­kazujem dnes, idúc za inými bohy, ktorých ne­znáte.

Evanjelický

28 a kliat­bu, ak nebudete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, od­bočíte z ces­ty, ktorú vám dnes pri­kazujem, a pôj­dete za inými boh­mi, ktorých ne­poz­náte.

Ekumenický

28 Ak však nebudete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, vášho Boha, ak od­bočíte z cesty, ktorou vám dnes kážem ísť, a pôj­dete za inými boh­mi, ktorých ne­poz­náte, stih­ne vás kliat­ba.

Bible21

28 Pro­kletí – ne­bu­dete-li po­s­lou­chat přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ale sejdete z ces­ty, kte­rou vám dnes přikazu­ji, a vy­dá­te se za cizí­mi bo­hy, které jste ne­po­zna­li.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček