Bible21Deuteronomium11,24

Deuteronomium 11:24

Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, až ke Středo­zemní­mu moři.


Verš v kontexte

23 Hos­po­din před vá­mi vy­žene všech­ny tyto náro­dy. Bu­dete moci vy­hnat náro­dy větší a mo­cnější, než jste sa­mi. 24 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, až ke Středo­zemní­mu moři. 25 Nikdo před vá­mi ne­ob­sto­jí; Hos­po­din, váš Bůh, uve­de strach a hrů­zu z vás na ce­lou zem, kamko­li šlápnete, jak vám po­věděl.

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

24 Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, bude vaše, hen od púšte a od Libanona, od rieky, rieky Euf­rates, až po za­dné more bude vaše územie.

Evanjelický

24 Každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše; od púšte až po Libanon, od Veľrieky, rieky Euf­rat až po Západ­né more bude vaše územie.

Ekumenický

24 Každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše, od púšte až po Libanon, od Veľrieky, rieky Euf­rat, až po Západ­né more bude vaše územie.

Bible21

24 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, až ke Středo­zemní­mu moři.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček