Bible21Deuteronomium11,23

Deuteronomium 11:23

Hos­po­din před vá­mi vy­žene všech­ny tyto náro­dy. Bu­dete moci vy­hnat náro­dy větší a mo­cnější, než jste sa­mi.


Verš v kontexte

22 Bu­dete-li peč­livě do­držovat všech­na tato přikázání, která vám udílím, bu­dete-li mi­lovat Hos­po­di­na, svého Bo­ha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k ně­mu, 23 Hos­po­din před vá­mi vy­žene všech­ny tyto náro­dy. Bu­dete moci vy­hnat náro­dy větší a mo­cnější, než jste sa­mi. 24 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, až ke Středo­zemní­mu moři.

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

23 vtedy vy­ženie Hos­podin všet­ky tie národy zp­red vašej tvári, a zauj­mete do dedičs­tva národy, k­toré sú väčšie a moc­nejšie ako vy.

Evanjelický

23 po­tom Hos­podin vy­ženie všet­ky tieto národy spred vás a vy si pod­maníte národy väčšie a moc­nejšie, ako ste sami.

Ekumenický

23 po­tom Hos­podin vy­ženie pred vami všet­ky tieto národy a vy si pod­robíte väčšie a moc­nejšie národy, než ste sami.

Bible21

23 Hos­po­din před vá­mi vy­žene všech­ny tyto náro­dy. Bu­dete moci vy­hnat náro­dy větší a mo­cnější, než jste sa­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček