Bible21Deuteronomium11,13

Deuteronomium 11:13

Bu­dete-li oprav­du po­s­lou­chat přikázání, která vám dnes udílím, to­tiž abys­te mi­lova­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a slouži­li mu ce­lým srd­cem a ce­lou duší,


Verš v kontexte

12 Je to země, o niž pečuje Hos­po­din, tvůj Bůh. Oči Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, jsou stále ob­ráce­ny k ní, od počátku roku do jeho kon­ce. 13 Bu­dete-li oprav­du po­s­lou­chat přikázání, která vám dnes udílím, to­tiž abys­te mi­lova­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a slouži­li mu ce­lým srd­cem a ce­lou duší, 14 dám vaší zemi déšť v patřičný čas – déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obi­lí, víno i olej.

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

13 A stane sa, ak budete na­ozaj po­slúchať moje pri­kázania, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, milujúc Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžiac mu celým svojím srd­com a celou svojou dušou,

Evanjelický

13 Ak budete na­ozaj po­slúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžili Mu celým srd­com a celou dušou,

Ekumenický

13 Ak budete na­ozaj počúvať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, aby ste totiž milovali Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžili mu celým srd­com a celou dušou,

Bible21

13 Bu­dete-li oprav­du po­s­lou­chat přikázání, která vám dnes udílím, to­tiž abys­te mi­lova­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a slouži­li mu ce­lým srd­cem a ce­lou duší,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček