Bible21Deuteronomium10,12

Deuteronomium 10:12

Nyní te­dy, Iz­rae­li – co od tebe Hos­po­din, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hos­po­di­na, svého Bo­ha, kráčel po všech jeho cestách a mi­loval jej. Chce, abys sloužil Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, ce­lým svým srd­cem a ce­lou svou duší


Verš v kontexte

11 Hos­po­din mi ře­kl: „Vstaň, vy­dej se na ces­tu v če­le li­du. Ať ve­jdou a ob­sadí tu zem, o níž jsem přísahal je­jich ot­cům, že jim ji dám!“ 12 Nyní te­dy, Iz­rae­li – co od tebe Hos­po­din, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hos­po­di­na, svého Bo­ha, kráčel po všech jeho cestách a mi­loval jej. Chce, abys sloužil Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, ce­lým svým srd­cem a ce­lou svou duší 13 a abys za­chovával Hos­po­di­nova přikázání a us­tano­vení, která ti dnes udílím pro tvé dob­ro.

späť na Deuteronomium, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 A tak teraz, Iz­raelu, čože žiada Hos­podin, tvoj Bôh, od teba krome toho, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po všet­kých jeho ces­tách, aby si ho miloval a aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým svojím srd­com a celou svojou dušou,

Evanjelický

12 Iz­rael, čo žiada teraz od teba Hos­podin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil len po Jeho ces­tách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým srd­com a celou dušou,

Ekumenický

12 Iz­rael, čo teraz žiada od teba Hos­podin, tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po všet­kých jeho ces­tách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým srd­com a celou dušou,

Bible21

12 Nyní te­dy, Iz­rae­li – co od tebe Hos­po­din, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hos­po­di­na, svého Bo­ha, kráčel po všech jeho cestách a mi­loval jej. Chce, abys sloužil Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, ce­lým svým srd­cem a ce­lou svou duší

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček