Bible21Deuteronomium10,1

Deuteronomium 10:1

Tenkrát mi Hos­po­din ře­kl: „Vy­tesej si dvě ka­menné des­ky, jako byly ty první, a vy­stup ke mně na ho­ru. Zho­tov také dřevěnou tru­hlu.


Verš v kontexte

1 Tenkrát mi Hos­po­din ře­kl: „Vy­tesej si dvě ka­menné des­ky, jako byly ty první, a vy­stup ke mně na ho­ru. Zho­tov také dřevěnou tru­hlu. 2 Já na ty des­ky na­píšu slova, která byla na oněch prvních des­kách, jež jsi roz­tříš­til, a ty je uložíš do truhly.“ 3 Vy­ro­bil jsem tedy tru­hlu z akáci­ového dře­va, vy­tesal dvě ka­menné des­ky podobné těm prvním a s obě­ma des­ka­mi v ru­kou jsem vy­stou­pil na ho­ru.

späť na Deuteronomium, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 V tom čase mi riekol Hos­podin: Uteš si dve kamen­né do­sky, jaké boly tie pr­vé, a vy­j­di ku mne sem na vrch a spravíš si truh­lu z dreva.

Evanjelický

1 V tom čase riekol mi Hos­podin: Vy­kreš si dve kamen­né do­sky, podob­né pr­vým, vy­stúp ku mne na vrch a urob si drevenú truh­lu.

Ekumenický

1 V tom čase mi Hos­podin po­vedal: Vy­kreš dve kamen­né tabule, ako boli pr­vé, vy­stúp ku mne na vrch a urob si drevenú ar­chu.

Bible21

1 Tenkrát mi Hos­po­din ře­kl: „Vy­tesej si dvě ka­menné des­ky, jako byly ty první, a vy­stup ke mně na ho­ru. Zho­tov také dřevěnou tru­hlu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček