Bible21Deuteronomium1,6

Deuteronomium 1:6

Hos­po­din, náš Bůh, k nám pro­mlu­vil na Orébu tak­to: „Už jste na této hoře byli dost dlouho.


Verš v kontexte

5 za­čal Mo­jžíš v moáb­ské zemi v Za­jordání vy­světlovat ten­to Zákon. Ře­kl: 6 Hos­po­din, náš Bůh, k nám pro­mlu­vil na Orébu tak­to: „Už jste na této hoře byli dost dlouho. 7 Ob­rať­te se a jdě­te dál. Ve­jdě­te do po­hoří Emo­rej­ců a ke všem je­jich sou­sedům v Aravě, na horách, v pod­hůří, v Nege­vu i na mořském po­břeží. Ve­jdě­te do ce­lé kanaán­ské země i do Li­bano­nu až po tu ve­likou ře­ku, ře­ku Eufrat.

späť na Deuteronomium, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Hos­podin, náš Bôh, nám hovoril na Horebe a riekol takto: Už ste sa do­sť na­bývali na tom­to vr­chu.

Evanjelický

6 Hos­podin, náš Boh, nám tak­to hovoril na Chórebe: Do­sť dlho ste po­bud­li pri tom­to vr­chu.

Ekumenický

6 Hos­podin, náš Boh, nám na Horebe po­vedal: Už do­sť dlho bývate na tom­to vr­chu.

Bible21

6 Hos­po­din, náš Bůh, k nám pro­mlu­vil na Orébu tak­to: „Už jste na této hoře byli dost dlouho.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček