Bible21Deuteronomium1,4

Deuteronomium 1:4

Po­té, co po­razil emo­rej­ského krále Si­cho­na sídlícího v Cheš­bo­nu a bášan­ského krále Oga sídlícího v Ašta­ro­tu a v Ed­rei,


Verš v kontexte

3 Prvního dne je­denáctého měsíce čtyřicátého roku ozná­mil Mo­jžíš synům Iz­rae­le všech­no, co mu Hos­po­din pro ně přikázal. 4 Po­té, co po­razil emo­rej­ského krále Si­cho­na sídlícího v Cheš­bo­nu a bášan­ského krále Oga sídlícího v Ašta­ro­tu a v Ed­rei, 5 za­čal Mo­jžíš v moáb­ské zemi v Za­jordání vy­světlovat ten­to Zákon. Ře­kl:

späť na Deuteronomium, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 potom, keď už bol porazil Síchona, amorej­ského kráľa, ktorý býval v Chešbone, a Óga, bázan­ského kráľa, ktorý býval v Aštaróte, v Ed­rei.

Evanjelický

4 keď v Ed­rei porazil amorej­ského kráľa Síchóna, ktorý býval v Chešbóne, a bášán­ského kráľa Óga, ktorý býval v Aštaróte.

Ekumenický

4 Bolo to po­tom, ako porazil amorej­ského kráľa Síchona, ktorý síd­lil v Chešbóne, a bášan­ského kráľa Óga, ktorý síd­lil v Aštaróte, v Edrei.

Bible21

4 Po­té, co po­razil emo­rej­ského krále Si­cho­na sídlícího v Cheš­bo­nu a bášan­ského krále Oga sídlícího v Ašta­ro­tu a v Ed­rei,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček