Bible21Deuteronomium1,19

Deuteronomium 1:19

Po­tom jsme vy­táh­li od Orébu a pod­le příka­zu Hos­po­di­na, naše­ho Bo­ha, jsme šli ce­lou touto ve­likou, hroz­nou pouští, kte­rou jste vi­dě­li, směrem k emo­rej­ské­mu po­hoří, až jsme do­razi­li do Ká­deš-barné.


Verš v kontexte

18 Tenkrát jsem vám přikázal všech­no, co má­te dělat. 19 Po­tom jsme vy­táh­li od Orébu a pod­le příka­zu Hos­po­di­na, naše­ho Bo­ha, jsme šli ce­lou touto ve­likou, hroz­nou pouští, kte­rou jste vi­dě­li, směrem k emo­rej­ské­mu po­hoří, až jsme do­razi­li do Ká­deš-barné. 20 Teh­dy jsem vám ře­kl: „Přiš­li jste až k po­hoří Emo­rej­ců – Hos­po­din, náš Bůh, nám je dává.

späť na Deuteronomium, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Po­tom sme sa rušali od Horeba a prešli sme celú tú púšť, veľkú a strašnú, ktorú ste videli, ces­tou k vrchu Amoreja, tak ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Bôh, a prišli sme až do Kádeš-bar­nee.

Evanjelický

19 Po­tom sme sa vy­dali na ces­tu od Chórebu a putovali sme celou tou veľkou a strašnou púšťou, ktorú ste videli na ces­te do amorej­ských hôr, ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Boh, a došli sme po Kádeš - Bar­néu.

Ekumenický

19 Po­tom sme sa po­hli od Horebu a putovali sme po tej veľkej a strašnej púšti, ktorú ste videli na ces­te k Amorejskému po­horiu, ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Boh, a došli sme až do Kádeš-Bar­ney.

Bible21

19 Po­tom jsme vy­táh­li od Orébu a pod­le příka­zu Hos­po­di­na, naše­ho Bo­ha, jsme šli ce­lou touto ve­likou, hroz­nou pouští, kte­rou jste vi­dě­li, směrem k emo­rej­ské­mu po­hoří, až jsme do­razi­li do Ká­deš-barné.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček