Bible21Daniel3,26

Daniel 3:26

Nabukadne­zar přistou­pil k ot­vo­ru roz­pálené oh­nivé pece a zvo­lal: „Ša­d­ra­chu, Meša­chu, Abednego, služebníci Nej­vyššího Bo­ha, po­jď­te ven!“ A tak Ša­d­rach, Mešach a Abednego vy­š­li z ohně ven.


Verš v kontexte

25 „Jenže já vi­dím čtyři muže,“ on na to, „a roz­vázané! Pro­cházejí se v pla­menech, vůbec nic jim není a ten čtvr­tý vy­padá jako boží syn!“ 26 Nabukadne­zar přistou­pil k ot­vo­ru roz­pálené oh­nivé pece a zvo­lal: „Ša­d­ra­chu, Meša­chu, Abednego, služebníci Nej­vyššího Bo­ha, po­jď­te ven!“ A tak Ša­d­rach, Mešach a Abednego vy­š­li z ohně ven. 27 Sa­tra­po­vé, hej­tmani, místo­držící i královští rád­cové se shro­máž­di­li, aby vi­dě­li ty muže, kterým oheň vůbec ne­u­blížil. Ani vla­sy na hlavě nemě­li ožehlé, ani na pláštích ne­bylo nic znát a ne­by­li ani cí­tit ohněm.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

26 Vtedy sa pri­blížil Na­buchodonozor čelus­tiu oh­nivej pece roz­pálenej, od­povedal a riekol: Sad­rach, Mézach a Abed­négo, služob­níci Naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte von! Vtedy vy­šli Sad­rach, Mézach a Abed­négo zp­ro­stred ohňa.

Evanjelický

26 Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k ot­voru roz­pálenej oh­nivej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, služob­níci naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte sem. Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó vy­stúpili z ohňa.

Ekumenický

26 Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k dverám roz­pálenej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, služob­níci Naj­vyššieho, Boha, vy­j­dite von! Po­tom Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego vy­šli spomedzi plameňov.

Bible21

26 Nabukadne­zar přistou­pil k ot­vo­ru roz­pálené oh­nivé pece a zvo­lal: „Ša­d­ra­chu, Meša­chu, Abednego, služebníci Nej­vyššího Bo­ha, po­jď­te ven!“ A tak Ša­d­rach, Mešach a Abednego vy­š­li z ohně ven.

Bible21Daniel3,26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček