Bible21Daniel3,1

Daniel 3:1

Král Nabukadne­zar ne­chal vy­ro­bit zla­tou so­chu. Byla 60 lok­tů vy­soká a 6 lok­tů ši­roká. Ne­chal ji po­stavit na pláni Dura v pro­vin­cii Babylon.


Verš v kontexte

1 Král Nabukadne­zar ne­chal vy­ro­bit zla­tou so­chu. Byla 60 lok­tů vy­soká a 6 lok­tů ši­roká. Ne­chal ji po­stavit na pláni Dura v pro­vin­cii Babylon. 2 Po­tom dal shro­máž­dit sa­trapy, hej­tma­ny, místo­držící, radní, pokladníky, soud­ce, hodnostáře a všech­ny úředníky pro­vin­cií, aby se do­stavi­li k za­svěcení té so­chy, kte­rou vztyčil král Nabukadne­zar. 3 Sa­tra­po­vé, hej­tmani, místo­držící, radní, pokladníci, soud­ci, hodnostáři a všich­ni úředníci pro­vin­cií se tedy shro­máž­di­li k za­svěcení té so­chy, kte­rou vztyčil král Nabukadne­zar. Když stanu­li před so­chou, kte­rou Nabukadne­zar vztyčil,

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Potom spravil kráľ Na­buchodonozor zlatý ob­raz, ktorého výška bola šesťdesiat lakťov a šír­ka šesť lakťov. Po­stavil ho na poli Dúra v krajine Babylona.

Evanjelický

1 Kráľ Nebúkad­necar zhotovil zlatú sochu šesťdesiat lakťov vy­sokú, šesť lakťov širokú. Dal ju po­staviť v údolí Dúra v Babylone.

Ekumenický

1 Kráľ Nebúkad­necar dal zhotoviť zlatú sochu. Jej výška bola šesťdesiat lakťov, jej šír­ka šesť lakťov. Dal ju po­staviť na rovine Dúra v babylonskej provin­cii.

Bible21

1 Král Nabukadne­zar ne­chal vy­ro­bit zla­tou so­chu. Byla 60 lok­tů vy­soká a 6 lok­tů ši­roká. Ne­chal ji po­stavit na pláni Dura v pro­vin­cii Babylon.

Bible21Daniel3,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček