Bible21Daniel12,8

Daniel 12:8

Já jsem však to­mu, co jsem slyšel, ne­ro­zuměl. Pro­to jsem se ze­ptal: „Jak to všech­no do­padne, můj pane?“


Verš v kontexte

7 Teh­dy ten muž oděný plátnem, sto­jící nad hla­di­nou ře­ky, zve­dl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: „Po ča­su a ča­sech a po­lovině ča­su, až se dovrší útlak svatého li­du, teh­dy toto vše skončí.“ 8 Já jsem však to­mu, co jsem slyšel, ne­ro­zuměl. Pro­to jsem se ze­ptal: „Jak to všech­no do­padne, můj pane?“ 9 „­Mu­síš jít, Danieli,“ od­po­věděl mi. „­Ta slova zůstanou tajem­stvím za­pečetěným pro po­slední čas.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 A ja, keď som to počul, a nerozumel som tomu, po­vedal som: Môj pane, čo bude po tom po všet­kom?

Evanjelický

8 Počul som to, ale ne­porozumel, a vtedy som po­vedal: Pane môj, aký bude koniec tých­to dejov?

Ekumenický

8 Vy­počul som si to, ale nerozumel som. Spýtal som sa teda: Pán môj, aký bude záver tých­to vecí?

Bible21

8 Já jsem však to­mu, co jsem slyšel, ne­ro­zuměl. Pro­to jsem se ze­ptal: „Jak to všech­no do­padne, můj pane?“

Bible21Daniel12,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček