Bible21Daniel1,8

Daniel 1:8

Daniel se však roz­ho­dl, že se ne­po­sk­vrní pokr­my a vínem z králov­ského sto­lu. Žádal pro­to vrch­ního dvořa­na, aby se tě­mi věc­mi ne­mu­sel po­sk­vrňovat.


Verš v kontexte

7 Vrch­ní dvořan je ale přejmenoval – Danie­lovi dal jméno Bal­tazar, Chananiášovi Ša­d­rach, Mišae­lovi Mešach a Aza­ri­ášovi Abednego. 8 Daniel se však roz­ho­dl, že se ne­po­sk­vrní pokr­my a vínem z králov­ského sto­lu. Žádal pro­to vrch­ního dvořa­na, aby se tě­mi věc­mi ne­mu­sel po­sk­vrňovat. 9 Bůh Danie­lovi u vrch­ního dvořa­na da­roval přízeň a náklonnost,

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A Daniel si položil na srd­ce, že sa nebude poškv­rňovať po­kr­mom kráľovým a vínom, z ktorého on pije. A prosil náčel­níka dvoranínov, žeby sa ne­musel poškv­rňovať.

Evanjelický

8 Daniel si zau­mienil, že sa ne­poškvr­ní po­kr­mom z kráľov­skej stravy ani vínom, ktoré píjaval kráľ, a vy­pýtal si od hlav­ného komor­níka po­volenie, aby sa ne­musel poškv­rňovať.

Ekumenický

8 Daniel si zau­mienil, že sa ne­poškvr­ní kráľov­skou stravou ani vínom, ktoré píjaval kráľ. Požiadal hlav­ného dvorana o dovolenie, aby sa ne­musel poškv­rňovať.

Bible21

8 Daniel se však roz­ho­dl, že se ne­po­sk­vrní pokr­my a vínem z králov­ského sto­lu. Žádal pro­to vrch­ního dvořa­na, aby se tě­mi věc­mi ne­mu­sel po­sk­vrňovat.

Bible21Daniel1,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček