Bible21Daniel1,2

Daniel 1:2

Hos­po­din mu vy­dal jud­ského krále Jo­a­ki­ma do ru­kou a s ním i část vy­ba­vení Božího chrá­mu. Nabukadne­zar je s se­bou od­ve­zl do chrá­mu svého boha v Babylo­nii a uložil je v chrá­mové pokladnici.


Verš v kontexte

1 Ve třetím roce vlá­dy jud­ského krále Jo­a­ki­ma při­táhl k Je­ruzalé­mu babylon­ský král Nabukadne­zar a ob­le­hl jej. 2 Hos­po­din mu vy­dal jud­ského krále Jo­a­ki­ma do ru­kou a s ním i část vy­ba­vení Božího chrá­mu. Nabukadne­zar je s se­bou od­ve­zl do chrá­mu svého boha v Babylo­nii a uložil je v chrá­mové pokladnici. 3 Jednou král přikázal vrch­ní­mu dvořanu Ašpena­zovi, ať mu přive­de něk­teré iz­rael­ské mladíky z králov­ského rodu a ze šlech­ty –

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A Pán vydal do jeho ruky Jehojakima, jud­ského kráľa, i čias­t­ku nádob domu Božieho, a do­pravil ich do zeme Sineára, do domu svoj­ho boha, a nádoby do­pravil do domu po­kladu svoj­ho boha.

Evanjelický

2 Pán mu vy­dal do rúk jud­ského kráľa Jehojákíma i časť náčinia domu Božieho. Od­niesol ich do krajiny Šineár, do domu svoj­ho boha. Nádoby zaniesol do klenot­nice svoj­ho boha.

Ekumenický

2 Pán mu vy­dal do rúk jud­ského kráľa Jójakima i časť náčinia Božieho domu. Od­niesol ich do krajiny Šineár, do domu svoj­ho boha. Nádoby zaniesol do klenot­nice svoj­ho boha.

Bible21

2 Hos­po­din mu vy­dal jud­ského krále Jo­a­ki­ma do ru­kou a s ním i část vy­ba­vení Božího chrá­mu. Nabukadne­zar je s se­bou od­ve­zl do chrá­mu svého boha v Babylo­nii a uložil je v chrá­mové pokladnici.

Bible21Daniel1,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček