Bible21Daniel1,15

Daniel 1:15

Po deseti dnech vy­pa­da­li zdravě­ji a silně­ji než všich­ni mladíci, kteří jedli z králov­ského sto­lu.


Verš v kontexte

14 Ko­morník jim tedy vy­hověl a na deset dní to s nimi zku­sil. 15 Po deseti dnech vy­pa­da­li zdravě­ji a silně­ji než všich­ni mladíci, kteří jedli z králov­ského sto­lu. 16 Ko­morník tedy odnášel je­jich vy­brané pokr­my i víno, které mě­li pít, a nosil jim ze­leni­nu.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A po skončení desiatich dňov sa ukázalo, že ich tváre boly krás­nejšie, a že boli tučnejší na tele od všet­kých mláden­cov, ktorí jed­li po­krm kráľov.

Evanjelický

15 Po desiatich dňoch vy­zerali krajší a tučnejší v tele ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľov­skej stravy.

Ekumenický

15 Po desiatich dňoch videl, že vy­zerali lepšie a boli sil­nejší ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľovho prídelu.

Bible21

15 Po deseti dnech vy­pa­da­li zdravě­ji a silně­ji než všich­ni mladíci, kteří jedli z králov­ského sto­lu.

Bible21Daniel1,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček