Bible21Daniel1,13

Daniel 1:13

Po­tom po­rovnáš, jak vy­padá­me my a jak mladíci, kteří jedí z králov­ského sto­lu, a ráčíš s ná­mi naložit pod­le to­ho, co uvidíš.“


Verš v kontexte

12 „Zkus to pro­sím s ná­mi na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen ze­leni­nu a k pi­tí jen vo­du. 13 Po­tom po­rovnáš, jak vy­padá­me my a jak mladíci, kteří jedí z králov­ského sto­lu, a ráčíš s ná­mi naložit pod­le to­ho, co uvidíš.“ 14 Ko­morník jim tedy vy­hověl a na deset dní to s nimi zku­sil.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A po­tom nech sa vidia pred tebou a po­súdia naše tváre a tváre mláden­cov, ktorí jedia po­krm kráľov, a podľa toho, jako uvidíš, tak učiň so svojimi služob­ník­mi.

Evanjelický

13 A po­tom nech sa pre­skúma pred tebou výzor náš a výzor mladíkov, ktorí jedia po­krm z kráľov­skej stravy. Po­tom nalož so svojimi služob­ník­mi podľa toho, čo uvidíš.

Ekumenický

13 Po­tom porov­naj, ako vy­zeráme my a ako mladíci, ktorí jed­li kráľov prídel stravy. Podľa toho, čo uvidíš, nalož so svojimi služob­ník­mi.

Bible21

13 Po­tom po­rovnáš, jak vy­padá­me my a jak mladíci, kteří jedí z králov­ského sto­lu, a ráčíš s ná­mi naložit pod­le to­ho, co uvidíš.“

Bible21Daniel1,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček