Bible21Daniel1,1

Daniel 1:1

Ve třetím roce vlá­dy jud­ského krále Jo­a­ki­ma při­táhl k Je­ruzalé­mu babylon­ský král Nabukadne­zar a ob­le­hl jej.


Verš v kontexte

1 Ve třetím roce vlá­dy jud­ského krále Jo­a­ki­ma při­táhl k Je­ruzalé­mu babylon­ský král Nabukadne­zar a ob­le­hl jej. 2 Hos­po­din mu vy­dal jud­ského krále Jo­a­ki­ma do ru­kou a s ním i část vy­ba­vení Božího chrá­mu. Nabukadne­zar je s se­bou od­ve­zl do chrá­mu svého boha v Babylo­nii a uložil je v chrá­mové pokladnici. 3 Jednou král přikázal vrch­ní­mu dvořanu Ašpena­zovi, ať mu přive­de něk­teré iz­rael­ské mladíky z králov­ského rodu a ze šlech­ty –

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Tretieho roku kraľovania Jehojakima, jud­ského kráľa, prišiel Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, k Jeruzalemu a obľahol ho.

Evanjelický

1 V treťom roku kraľovania jud­ského kráľa Jehojákíma prišiel babylon­ský kráľ Nebúkad­necar k Jeruzalemu a ob­kľúčil ho.

Ekumenický

1 V treťom roku kraľovania jud­ského kráľa Jójakima prišiel babylon­ský kráľ Nebúkad­necar k Jeruzalemu a ob­liehal ho.

Bible21

1 Ve třetím roce vlá­dy jud­ského krále Jo­a­ki­ma při­táhl k Je­ruzalé­mu babylon­ský král Nabukadne­zar a ob­le­hl jej.

Bible21Daniel1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček