Bible21Ageus1,2

Ageus 1:2

„Tak praví Hos­po­din zástupů – Ten­to lid říká: ‚Ještě ne­přišel ten čas; není čas bu­dovat Hos­po­dinův chrám.‘“


Verš v kontexte

1 Ve druhém roce vlá­dy krále Da­re­ia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze pro­roka Agea slovo Hos­po­di­novo k jud­ské­mu místo­drži­te­li Ze­ru­bábe­lovi, synu Še­al­tie­lovu, a k ve­leknězi Jošuovi, synu Jo­ca­da­kovu: 2 „Tak praví Hos­po­din zástupů – Ten­to lid říká: ‚Ještě ne­přišel ten čas; není čas bu­dovat Hos­po­dinův chrám.‘“ 3 Pro­to skrze pro­roka Agea přišlo slovo Hos­po­di­novo:

späť na Ageus, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ten­to ľud hovorí: Nie je toto čas prij­sť, čas, aby sa staväl dom Hos­podinov.

Evanjelický

2 Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Ten­to ľud vraví: Ešte ne­prišiel čas stavať dom Hos­podinov.

Ekumenický

2 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ten­to ľud vraví: Ešte ne­prišiel čas stavať Hos­podinov dom.

Bible21

2 „Tak praví Hos­po­din zástupů – Ten­to lid říká: ‚Ještě ne­přišel ten čas; není čas bu­dovat Hos­po­dinův chrám.‘“

Bible21Ageus1,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček