Bible21Ageus1,15

Ageus 1:15

Bylo to čtyři­a­dvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlá­dy krále Da­re­ia,


Verš v kontexte

13 Age­us, Hos­po­dinův po­sel, pak lidu vy­ří­dil Hos­po­di­novo po­sel­ství: „Já jsem s vá­mi, praví Hospodin.“ 14 Hos­po­din tenkrát roz­ní­til du­cha jud­ského místo­drži­te­le Ze­ru­bábe­la, syna Še­al­tie­lova, du­cha ve­lekněze Jošuy, syna Jo­ca­da­kova, i du­cha vše­ho zbývajícího li­du. Přiš­li a dali se do práce na chrá­mu Hos­po­di­na zástupů, svého Bo­ha. 15 Bylo to čtyři­a­dvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlá­dy krále Da­re­ia,

späť na Ageus, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 dvad­siateho a štvr­tého dňa, šies­teho mesiaca, druhého roku kráľa Dária.

Evanjelický

15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

Ekumenický

15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

Bible21

15 Bylo to čtyři­a­dvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlá­dy krále Da­re­ia,

Bible21Ageus1,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček