Bible21Abdiáš1,20

Abdiáš 1:20

Voj­sko iz­rael­ských vy­hnan­cůob­sadí Kanaán až po Sa­rep­tua Je­ruzalémští vy­hnan­ci v Sefa­ra­duob­sadí měs­ta v Nege­vu.


Verš v kontexte

19 Obyva­te­lé Nege­vu zís­kají Ezauovu horu, obyvatelé pod­hůří pak fi­lištín­ský kraj; získají také kraj Efraim a Samaří, Benjamín pak získá Gi­leád. 20 Voj­sko iz­rael­ských vy­hnan­cůob­sadí Kanaán až po Sa­rep­tua Je­ruzalémští vy­hnan­ci v Sefa­ra­duob­sadí měs­ta v Nege­vu. 21 Za­chránění vy­stoupí na horu Sion, aby vlád­li nad Ezauovou horou. A na­stane králov­ství Hos­po­di­novo.

späť na Abdiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A zajatí toho voj­ska synov Iz­raelových budú vlád­nuť tým, čo bolo majet­kom Kananejov až po Sarep­tu, a zajatí Jeruzalema, ktorí v Sefarade, budú dedične vlád­nuť mes­tami na juhu.

Evanjelický

20 Zajat­ci z iz­rael­ského voj­ska za­berú kraj Kanaán­cov až po Sarep­tu a jeruzalem­skí zajat­ci, ktorí sú v Sefárade, za­berú mes­tá Negebu.

Ekumenický

20 Zajat­ci z izraelského voj­ska za­berú kraj Kanaánčanov až po Sarep­tu a jeruzalem­skí zajat­ci, ktorí sú v Sefárade, za­berú mes­tá Negevu.

Bible21

20 Voj­sko iz­rael­ských vy­hnan­cůob­sadí Kanaán až po Sa­rep­tua Je­ruzalémští vy­hnan­ci v Sefa­ra­duob­sadí měs­ta v Nege­vu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček