Bible212. Timoteovi4,4

2. Timoteovi 4:4

Od­vrátí uši od prav­dy a uchýlí se k bájím.


Verš v kontexte

3 Při­jde to­tiž do­ba, kdy li­dé ne­strpí zdravé učení, ale bu­dou se pod­le vlastních chutí obklo­po­vat uči­te­li, kteří jim bu­dou lech­tat sluch. 4 Od­vrátí uši od prav­dy a uchýlí se k bájím. 5 Ty však buď ve všem stříz­livý, snášej útrapy, ko­nej dílo kaza­te­le evange­lia, na­plň svou službu.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 a od­vrátia uši od prav­dy a ob­rátia sa k báj­kam.

Evanjelický

4 od­vrátia sluch od prav­dy a ob­rátia sa k báj­kam.

Ekumenický

4 od­vrátia sluch od prav­dy a pri­klonia sa k bájam.

Bible21

4 Od­vrátí uši od prav­dy a uchýlí se k bájím.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček