Bible212. Timoteovi4,3

2. Timoteovi 4:3

Při­jde to­tiž do­ba, kdy li­dé ne­strpí zdravé učení, ale bu­dou se pod­le vlastních chutí obklo­po­vat uči­te­li, kteří jim bu­dou lech­tat sluch.


Verš v kontexte

2 Hlásej Slovo, buď připra­ven vhod i ne­vhod, usvědčuj, na­po­mínej, po­vzbu­zuj a vy­učuj s nej­vyšší trpě­livostí. 3 Při­jde to­tiž do­ba, kdy li­dé ne­strpí zdravé učení, ale bu­dou se pod­le vlastních chutí obklo­po­vat uči­te­li, kteří jim bu­dou lech­tat sluch. 4 Od­vrátí uši od prav­dy a uchýlí se k bájím.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo bude čas, keď ne­znesú zdravého učenia, ale podľa vlast­ných žiados­tí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svr­bieť uši,

Evanjelický

3 Lebo príde čas, keď (ľudia) ne­znesú zdravé učenie, ale pre­tože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiados­tí zháňať učiteľov,

Ekumenický

3 Príde totiž čas, keď ľudia ne­znesú zdravú náuku, ale podľa vlast­ných žiados­tí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im štek­lili uši,

Bible21

3 Při­jde to­tiž do­ba, kdy li­dé ne­strpí zdravé učení, ale bu­dou se pod­le vlastních chutí obklo­po­vat uči­te­li, kteří jim bu­dou lech­tat sluch.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček