Bible212. Timoteovi4,11

2. Timoteovi 4:11

Je­diný Lukáš se mnou zůstal. Vy­zvedni Marka a přiveď ho s se­bou; vel­mi po­tře­bu­ji jeho po­moc.


Verš v kontexte

10 Dé­mas si za­mi­loval ten­to svět a opustil mě; ode­šel do Tesalo­niky, Kres­cens do Galacie, Ti­tus do Dal­mácie. 11 Je­diný Lukáš se mnou zůstal. Vy­zvedni Marka a přiveď ho s se­bou; vel­mi po­tře­bu­ji jeho po­moc. 12 (Tychika jsem to­tiž po­slal do Efesu.)

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Lukáš je samot­ný so mnou. Mar­ka poj­mi a do­veď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný k službe.

Evanjelický

11 Jediný Lukáš je so mnou. Mar­ka zo­ber a pri­veď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu.

Ekumenický

11 Iba Lukáš je so mnou. Vez­mi Mar­ka a pri­veď ho so sebou, pre­tože mi bude užitočný v službe.

Bible21

11 Je­diný Lukáš se mnou zůstal. Vy­zvedni Marka a přiveď ho s se­bou; vel­mi po­tře­bu­ji jeho po­moc.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček