Bible212. Timoteovi3,8

2. Timoteovi 3:8

Tito li­dé se zkaženou mys­lí a falešnou vírou nyní odpo­rují prav­dě, tak jako kdy­si Jannes a Jam­bres odpo­rova­li Mo­jžíšovi.


Verš v kontexte

7 které se pořád chtějí učit, ale nikdy ne­mo­hou do­jít k po­znání prav­dy. 8 Tito li­dé se zkaženou mys­lí a falešnou vírou nyní odpo­rují prav­dě, tak jako kdy­si Jannes a Jam­bres odpo­rova­li Mo­jžíšovi. 9 Dale­ko se však ne­do­stanou; je­jich pošeti­lost bude zřejmá všem tak jako kdy­si pošeti­lost těch dvou.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 A jako čo Jan­nes a Jam­bres sa po­stavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo staväjú proti prav­de, ľudia, zkazení na mys­li, nedokázaní čo do viery.

Evanjelický

8 Ako sa Jan­nes a Jam­bres sprotivili Mojžišovi, tak sa títo protivia prav­de. Sú to ľudia porušení na mys­li a ne­spoľah­liví vo viere.

Ekumenický

8 Ako sa Jan­nés a Jam­brés po­stavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia prav­de. Sú to ľudia so skazenou mysľou a ne­o­svedčení vo viere.

Bible21

8 Tito li­dé se zkaženou mys­lí a falešnou vírou nyní odpo­rují prav­dě, tak jako kdy­si Jannes a Jam­bres odpo­rova­li Mo­jžíšovi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček