Bible212. Timoteovi3,7

2. Timoteovi 3:7

které se pořád chtějí učit, ale nikdy ne­mo­hou do­jít k po­znání prav­dy.


Verš v kontexte

6 Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do ro­din, aby si získáva­li vše­li­jaké žen­ské tížené vlastní­mi hří­chy a ve­dené nej­různější­mi touha­mi, 7 které se pořád chtějí učit, ale nikdy ne­mo­hou do­jít k po­znání prav­dy. 8 Tito li­dé se zkaženou mys­lí a falešnou vírou nyní odpo­rují prav­dě, tak jako kdy­si Jannes a Jam­bres odpo­rova­li Mo­jžíšovi.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 ktoré sa vždyc­ky učia, ale ni­kdy ne­môžu prij­sť k po­znaniu prav­dy.

Evanjelický

7 stále sa učia, ale ni­kdy ne­môžu dôj­sť k po­znaniu prav­dy.

Ekumenický

7 ktoré sa stále učia, a ni­kdy ne­môžu spoz­nať prav­du.

Bible21

7 které se pořád chtějí učit, ale nikdy ne­mo­hou do­jít k po­znání prav­dy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček