Bible212. Timoteovi3,10

2. Timoteovi 3:10

Ty sis však osvo­jil mé učení, můj způsob živo­ta, můj záměr, mou ví­ru, trpě­livost, lás­ku a vy­trva­lost.


Verš v kontexte

9 Dale­ko se však ne­do­stanou; je­jich pošeti­lost bude zřejmá všem tak jako kdy­si pošeti­lost těch dvou. 10 Ty sis však osvo­jil mé učení, můj způsob živo­ta, můj záměr, mou ví­ru, trpě­livost, lás­ku a vy­trva­lost. 11 Po­znal jsi pronásledování a utrpení, která mě po­tka­la v An­ti­o­chii, v Iko­niu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě ale ze všech vy­svo­bo­dil.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale ty si na­sledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lás­ku, tr­pez­livosť,

Evanjelický

10 Ty si však mňa na­sledoval v učení a správaní, v úmys­loch a ver­nos­ti, v zhovievavos­ti, lás­ke a tr­pez­livos­ti,

Ekumenický

10 Ty si však dô­sled­ne na­sledoval moje učenie, správanie, pred­sav­zatie, vieru, tr­pez­livosť, lás­ku, vy­trvalosť,

Bible21

10 Ty sis však osvo­jil mé učení, můj způsob živo­ta, můj záměr, mou ví­ru, trpě­livost, lás­ku a vy­trva­lost.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček