Bible212. Timoteovi1,12

2. Timoteovi 1:12

Pro­to snáším toto všech­no a ne­stydím se za to, ne­boť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen za­chovat to, co jsem mu svěřil, až do ono­ho dne.


Verš v kontexte

11 Právě to jsem po­vo­lán zvěstovat jako kaza­tel, apoštol a uči­tel. 12 Pro­to snáším toto všech­no a ne­stydím se za to, ne­boť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen za­chovat to, co jsem mu svěřil, až do ono­ho dne. 13 To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lás­ce, která je v Kri­stu Ježíši.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 pre ktorú príčinu aj toto tr­pím, ale sa nehan­bím, lebo viem, komu som uveril, aj som pre­svedčený, že má moc os­trážiť to, čo uložil u mňa, do tam­toho dňa.

Evanjelický

12 Pre­to aj toto tr­pím, ale sa nehan­bím, lebo viem, komu som uveril, a som pre­svedčený, že má moc za­chovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.

Ekumenický

12 Pre­to aj toto tr­pím, ale nehan­bím sa, veď viem, komu som uveril, a som pre­svedčený, že on má moc za­chovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa.

Bible21

12 Pro­to snáším toto všech­no a ne­stydím se za to, ne­boť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen za­chovat to, co jsem mu svěřil, až do ono­ho dne.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček